2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2012)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 10.07.2012 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 10.07.2012 r. decyzji nr 8, znak GP.RZP.6733.4.2012 uchylającej ostateczną decyzję Burmistrza Szubina Nr 9 z dnia 09.07.2008 r., znak: GP.RZP.7331-302/07/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o wysokości do 130m, przyłącza elektroenergetycznego do linii SN oraz drogi dojazdowej na terenie działek nr 803; 808 i 797/2 w miejscowości Malice, gmina Kcynia.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (10 lipca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (12 listopada 2012, 14:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663