2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2012)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 07.11.2012 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.11.2012 r. decyzji nr 13, znak GP.RZP.6733.13.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działki nr 67 w miejscowości Stanisławka oraz na terenie działek nr 5/6, 2/1, 4/1, 5/12, 6/6 w miejscowości Łachowo.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 listopada 2012)
Opublikował: Michał Moniak (8 listopada 2012, 10:17:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597