2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2012)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 29.10.2012 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz.647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 29.10.2012 r. decyzji nr 11, znak GP.RZP.6733.8.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160 mm na terenie działki nr 201 położonej w miejscowości Zalesie i działki nr 581/1 położonej w miejscowości Królikowo gm. Szubin oraz na terenie działek nr 103, 61/1 i 135 położonych w miejscowości Turzyn gm. Kcynia.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (29 października 2012)
Opublikował: Michał Moniak (5 listopada 2012, 10:27:49)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 listopada 2012, 10:28:27)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 585