2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 11


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.10.2012 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.10.2012 r. postanowienia Burmistrza Szubina, znak GP.RZP.6733.10.2012 w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 11, znak GP.RZP.6733.10.2012 z dnia 19.09.2012 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie i rozbudowie boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim wraz z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 1783/1 i 810/3 w miejscowości Szubin, w zakresie nadanego numeru decyzji.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (1 października 2012)
Opublikował: Michał Moniak (5 listopada 2012, 10:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897