2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2012)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 03.09.2012 r.


 
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)  zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.09.2012 r. decyzji nr 9, znak GP.RZP.6733.9.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (0,3MPa) dn 125/90/63 PE wraz z dwudziestoma pięcioma przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 206/1, 206/6, 208/2, 232, 233/6, 233/7, 233/8, 233/14, 240/2, 240/4, 241/2, 241/4, 241/7, 241/8, 257 i 2425 w miejscowości Szubin oraz na terenie działki nr 208/1, 228/4, 231/7, 231/38, 231/39, 231/43, 231/44, 231/45, 231/46, 231/47, 231/48, 231/49, 231/50, 231/51, 231/52, 231/53, 231/54, 231/55, 1753/3, 1753/4 i 1753/15 w miejscowości Szubin Wieś.
 
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (3 września 2012)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 września 2012, 14:40:31)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2012, 10:03:22)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 648