2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP.RZP.6733.6.2012)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.06.2012 r.
 


 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.06.2012 r. decyzji nr 6, znak GP.RZP.6733.6.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (o,3 MPa) dn 63 PE wraz z sześcioma przyłączami gazu dn 32 PE na terenie działek nr 287, 2167, 2427/1, 2427/2, 2427/3, 2427/4, 2427/5, 2427/6 i 2427/7 w miejscowości Szubin.
 
 
 
 
 Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (21 czerwca 2012)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 czerwca 2012, 10:27:11)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2012, 09:58:36)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 813