2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2011)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.05.2012 r.
 
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.05.2012 r. decyzji nr 4, znak GP.RZP.6733.8.2011 w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Szubina Nr 19 z dnia 04.07.2011 r. znak GP.RZP.6733.8.2011., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy.
 
 
 
  Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 maja 2012)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 maja 2012, 08:08:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2012, 10:00:52)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 899