2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o zawiadomieniu przed wydaniem decyzji w sprawie wznowienia postępowania dot. decyzji Nr 19, znak GP.RZP.6733.8.2011., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.03.2012 r.


 
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną, wydaną przez Burmistrza Szubina w dniu 04.07.2011 r. Nr 19, znak GP.RZP.6733.8.2011., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy, dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7,o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9 z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GP.RZP.6733.8.2011
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (30 marca 2012)
Opublikował: Joanna Matuszak (3 kwietnia 2012, 14:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986