2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.1.2012)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28.03.2012 r.


 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.03.2012 r. decyzji nr 3, znak GP.RZP.6733.1.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii nn 0,4kV wraz z przyłączami do zasilania istniejących budynków mieszkalnych w Szaradowie, część położona w obrębie Zalesie na terenie działek nr 73, 74 i 75.
 
 
 
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GP.RZP.6733.1.2012

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 marca 2012)
Opublikował: Joanna Matuszak (3 kwietnia 2012, 14:36:35)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 grudnia 2012, 09:56:50)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 831