2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 16.02.2012 r.


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4, w związku z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamia się o:

1. złożonym do Burmistrza Szubina 09.02.2012 r. wniosku dotyczącym wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną, wydaną przez Burmistrza Szubina w dniu 04.07.2011 r. Nr 19, znak GP.RZP.6733.8.2011., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy, dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7,

2. wydanym przez Burmistrza Szubina w dniu 16.02.2012 r. postanowieniu znak: GP.RZP.6733.8.19.2011 o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną, wydaną przez Burmistrza Szubina w dniu 04.07.2011 r. Nr 19, znak GP.RZP.6733.8.2011., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BYD0901D wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 234/2 w miejscowości Małe Rudy, dla P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7,

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (29 lutego 2012, 11:44:02)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (7 marca 2012, 12:23:57)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 904