2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.65.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26.01.2012 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.01.2012 r. decyzji nr 1, znak GP.RZP.6733.65.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV od stacji transformatorowej Szubin Matejki do stacji Szubin Wiejska wraz z budową stacji transformatorowej gabarytowej Szubin Wiejska o napięciu znamionowym 15/0,4kV na terenie działek nr 1646/1, 1168/3, 82/9, 1673/1, 2392, 2053, 2049, 2048, 2052 i 1961 w miejscowości Szubin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (30 stycznia 2012, 07:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835