2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Wykaz aktów prawa miejscowego (2011)

 1. Uchwała nr VI/21/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin
 2. Uchwała nr VIII/39/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała nr IX/41/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2010 rok.
 4. Uchwała nr IX/49/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 5. Uchwała nr IX/50/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 6. Uchwała nr IX/53/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego udzielania.
 7. Uchwała nr IX/54/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
 8. Uchwała nr IX/55/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową.
 9. Uchwała nr XI/59/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie.
 10. Uchwała nr XI/60/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 11. Uchwała nr XI/61/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Uchwała nr XI/62/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.
 13. Uchwała nr XI/63/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kcyńskiego.
 14. Uchwała nr XI/64/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego.
 15. Uchwała nr XI/65/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.
 16. Uchwała nr XIII/79/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
 17. Uchwała nr XIII/80/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2012 rok.
 18. Uchwała nr XIII/81/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
 19. Uchwała nr XIII/82/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
 20. Uchwała nr XIII/98/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw.
 21. Uchwała nr XIII/99/11 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skórzewo.

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (26 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (27 stycznia 2012, 12:28:09)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 lutego 2012, 12:30:43)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4151