Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych


BURMISTRZ SZUBINA
89 – 200 Szubin, Ulica Kcyńska 12,

ogłasza
otwarte konkursy ofert na 2011 rok


  1. nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  2. nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  3. nr 3 na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. nr 4 na wykonanie zadania w zakresie krzewienia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szubin


Konkursy nr 1, 2 i 3 -> więcej »
Konkurs nr 4 -> więcej »

Uchwała Nr XXVII/197/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Szubin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Szubin.

UWAGA
Wraz z ofertą oferent składa między innymi merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za roku budżetowy poprzedzający o dwa lata rok, na który składana jest oferta tj. za 2009 rok.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łapaczyńska (9 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (10 grudnia 2010, 07:55:45)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 października 2011, 07:31:33)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5436