OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011


Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2011.
Przygotowany wstępny projekt programu, który przedkładamy do konsultacji znajduje się do pobrania w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szubin.pl w zakładce Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 wraz z późniejszymi zmianami) mogą składać swoje opinie, uwagi i wnioski do programu w terminie

od 14 października 2010 r. do 27 października 2010 r. do godziny 12:00
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie,
ulica Kcyńska 12, 89-200 Szubinie,
faxem: 52 384 80 71 , emailem: malagorzatan@ugim.szubin.pl

na formularzu konsultacji udostępnionym w wersji elektronicznej poniżej, w wersji papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ulica Kcyńska 12, pokój Nr 6.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przygotowania projektu programu współpracy jest pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Referat Inwestycji i Programów Europejskich Pani Małgorzata Łapaczyńska, tel. kontaktowy 52 391 07 33, email: malagorzatan@ugim.szubin.pl

Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Szubin, a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone 27 października 2010 r. o godz. 15:00 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.


Roczny Program Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2011 (1045kB) word
Formularz konsultacji (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łapaczyńska (12 października 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 października 2010, 21:54:31)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 października 2011, 07:52:33)
Zmieniono: Uprzejmie informuję, że z dniem 28.10.2011 r. przystanek autobusowy końcowy z Placu Kościelnego zostanie przeniesiony na plac przy ul. Sędziwoja Pałuki – Paderewskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1298