Archiwum

Archiwum

Rusza VII edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór

Rusza VII edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, biblioteki, samorządy studenckie oraz inne lokalne instytucje mogą [...]

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych

BURMISTRZ SZUBINA 89 – 200 Szubin, Ulica Kcyńska 12, ogłasza otwarte konkursy ofert na 2011 rok nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem [...]

Na dobry początek

Stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury i przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenów wiejskich. Trzecią edycję konkursu grantowego "Na dobry [...]

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ruszyła dziesiąta edycja Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse" dla organizacji pozarządowych. Celem realizowanego od 2001 r. programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans [...]

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI ogłasza nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.: KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA ORGANIZACJI WIEJSKICH

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI   ogłasza nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.: KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA ORGANIZACJI WIEJSKICH Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie podstaw [...]

Konkurs "Pożyteczne wakacje 09"

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję konkursu "Pożyteczne wakacje 09" pod hasłem "Nasza wieś najpiękniejsza". Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 [...]

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU GMINY SZUBIN

Osoby zainteresowane mogą przekazać część podatku na organizacje podanie poniżej: Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Wadami Rozwojowymi "Podaj Rękę" – Królikowo, ul. Chraplewska 1, 89-200 Szubin. REGON 093158119 KRS [...]

Nowe oferty

Młodzi aktywni - . na powierzenie i wspieranie zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o [...]

Konkurs ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. WSPIERANIE ED

Konkurs ofert nr 12/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. [...]

Konkurs ofert nr 13/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publiczne

Konkurs ofert nr 13/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V”

Lokalna Organizacja Grantowa- Stowarzyszenie "Żakus" w Anielinach ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju [...]

Konkursy grantowe na 2007 rok

1. Konkurs FIO 2007 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na projekty dofinansowywane w 2007 ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Termin składania wniosków mija 7 lutego 2007 [...]

metryczka