Dane kontaktowe GZZK

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
jest Urząd Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12,
pokój nr 13.

Tel. kontaktowe -  52 391-07-42,
52 391-07-48,
52 391-07-40
oraz po godzinach pracy urzędu
   601 400 131.pobierz zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


INFORMACJA

W związku z aktualizacją Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego gminy Szubin informuję, że od dnia 1 listopada 2011r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie pełnił dyżury telefoniczne po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie pod numerem telefonu 601 400 131.
Pod w/w numer należy dzwonić w przypadku:
  • wystąpienia zdarzeń radiacyjnych,
  • zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
  • zagrożenia powodzią lub zagrożeniami hydro – meteorologicznymi,
  • wystąpienia poważnych awarii przemysłowych,
  • zagrożenia pożarowego,
  • zagrożenia komunikacyjnego,
  • zagrożenia chemiczno – ekologicznego,
  • zagrożenia przestępczością,
  • zagrożenia katastrofą budowlaną.

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (29 kwietnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (29 kwietnia 2011, 09:21:29)

Ostatnia zmiana: Maciej Chłapek (3 kwietnia 2019, 07:52:53)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28652