Protokół Nr 12/11


Protokół Nr 12/11
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
z dnia 8 grudnia 2011 r.


Dnia 8 grudnia 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 16:00 do 18:00, odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani pisemnym zawiadomieniem.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Informacja na temat systemu zaopatrzenia w ciepło i gaz na terenie miasta i gminy.
  2. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
  3. Omówienie materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy bieżące.pobierz zeskanowany protokół (364kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Woźniak (16 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (17 lutego 2012, 11:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515