Protokół Nr 14/11


Protokół Nr 14/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 grudnia 2011 r.


Dnia 12 grudnia 2011 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 15:00 do 15:15, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni ustnie przez przewodniczącą komisji.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Podjęcie uchwały w/s wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
  2. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była pani Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodnicząca komisji radna Teresa Stachowiak przywitała wszystkich serdecznie i powiedziała, że na ostatnim spotkaniu komisji projekt budżetu na 2012 rok był omawiany szczegółowo i komisja nie wniosła żadnych zmian, poprawek czy uwag do przedmiotowego projektu. Pani Stachowiak dodała, że z uzyskanych informacji wie, że pozostałe komisje rady miejskiej również nie wniosły uwag do proponowanego projektu budżetu na 2012 rok. Zapytała, czy w dniu dzisiejszym ktoś z członków komisji ma uwagi do projektu budżetu.
Pytań, uwag ani wniosków radnych do projektu nie było.
Wobec powyższego Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na zakończenie posiedzenia komisji pani Stachowiak poprosiła Burmistrza Szubina, aby pamiętał o udzieleniu odpowiedzi wszystkim tym, którzy złożyli wnioski do projektu budżetu na 2012 rok.
Natomiast członków komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się 22 grudnia 2012 r. o godz. 9:00.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodnicząca Komisji

Teresa Stachowiakpobierz zeskanowany protokół (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (2 lutego 2012)
Opublikował: Michał Moniak (8 lutego 2012, 14:08:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675