Protokół Nr 11/11


Protokół Nr 11/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 października 2011 r.


Porządek posiedzenia:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2012 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011 – 2039.
  7. Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) za okres od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.
  8. Omówienie pozostałych materiałów sesyjnych.
  9. Sprawy bieżące.pobierz zeskanowany protokół (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (10 listopada 2011)
Opublikował: Michał Moniak (24 listopada 2011, 07:30:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 listopada 2011, 07:36:26)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 538