Protokół Nr 6/11


Protokół Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 24 maja 2011 r.


Dnia 24 maja 2011 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali zawiadomieni pisemnie.
Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Szubina – Pan Ignacy Pogodziński, Skarbnik Gminy - Pani Wioletta Martek, Pani Małgorzata Łapaczyńska – pracownik Referatu Inwestycji Programów Europejskich. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
  1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok.
  4. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
  5. Sprawy bieżące.pobierz zeskanowany protokół (1417kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Stachowiak (24 sierpnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (30 sierpnia 2011, 11:19:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634