2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008-2010

Rejestr interpelacji radnych (2008-2010)Lp. Data/
imię i
nazwisko
radnego
Czego sprawa dotyczy Uwagi
90 30.12.10
Maria
Pianko
Radna zapytała o monitoring w Szubinie, czy działa i jakie są koszty i dochody.
89 30.12.10
Maria
Pianko
Interpelacja dotyczyła zmniejszenia o 50% budżetu na sprawy komunalne. Zapytała na co w takim układzie przeznaczone zostaną pieniądze.
88 30.12.10
Hanna
Adamczewska
Radna poprosiła, żeby przy odbiorze dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie zwrócić uwagę na jakość wykonanej usługi.
87 30.12.10
Stanisław
Wypych
Poprosił Burmistrza Szubina o złożenie wniosku do ENEA w sprawie możliwości zakupu w oddziale ENEA w Szubinie karty na energię.
86 30.12.10
Elżbieta
Dittrich
Poparła interpelację p. Wachowiaka w sprawie fatalnej jakości odśnieżania.
85 30.12.10
Tomasz
Wachowiak
Interpelacja dotyczyła fatalnej jakości odśnieżania. Zwrócił uwagę na nieodśnieżoną drogę na odcinku Żędowo-Chomętowo oraz poprosił o posypanie solą odcinka drogi w Wąsoszu.
84 30.12.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu. Zapytał jak jest zabezpieczony sprzęt, budynki i czy będzie kontynuacja sprzedaży działki w Wąsoszu.
83 22.12.10
Tomasz
Kaszewski
Radny zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na 2010 rok pieniędzy na zakup bandy na lodowisko.
82 22.12.10
Remigiusz
Kasprzak
Radny wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości, aby w przypadku zalegania śniegu na poboczu jezdni ul. Nakielskiej w Szubinie, ustawić znak zakazu zatrzymywania się po prawej stronie ulicy.
81 22.12.10
Emil
Nowakowski
Interpelacja dotyczyła złej jakości odśnieżania dróg na wsiach, wyszczególnił drogę Jarużyn-Niedźwiady i Samoklęski-Niedźwiady.
80 22.12.10
Roman
Danielewski
Interpelacja dotyczyła zlewni w centrum Kowalewa. Radny poprosił w imieniu pań z Caritas przy parafii w Słupach o udostępnienie miejsca na przechowywanie darów.
79 22.12.10
Roman
Danielewski
Interpelacja dotyczyła ścieżki rowerowej Szubin-Wąsosz. Zaproponował, żeby gmina podjęła współpracę z PKP.
78 22.12.10
Maria
Pianko
Radna poprosiła o sprawdzenie pochylonego słupa na rynku w Rynarzewie.
77 22.12.10
Maria
Pianko
Radna poruszyła problem zalanej piwnicy Państwa G. z Kołaczkowa.
76 22.12.10
Maria
Pianko
Radna zapytała, czy są podjęte jakieś decyzje związane z budową trasy S5.
75 22.12.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła przystanku autobusowego przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Radny zwrócił uwagę na zdewastowaną wiatę. Jednocześnie poprosił przedstawiciela Komisariatu Policji w Szubinie o wzmożenie patroli w weekendy na terenie miasta.
74 22.12.10
Elżbieta
Dittrich
Radna poprosiła o o odśnieżenie przystanków autobusowych na wsiach.
73 22.12.10
Elżbieta
Dittrich
Radna poprosiła o przyśpieszenie przeniesienia przystanku końcowego PKS z placu Kościelnego na plac pomiędzy ul. Sędziwoja Pałuki a ul. Paderewskiego w Szubinie.
72 04.11.10
Elżbieta
Dittrich
Radna wyraziła niezadowolenie z powodu nie wywiązania się p. Sekretarz Gminy z obietnicy wydania folderu, zawierającego podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Szubinie Kadencji 2006-2010.
71 04.11.10
Zdzisław
Pilarski
Radny stwierdził, że termin realizacji rewitalizacji Rynku w Szubinie jest niewłaściwy. Rewitalizacja powinna odbyć się latem.
70 04.11.10
Stanisław
Wypych
Radny poprosił w imieniu handlowców z Rynku o stworzenie możliwości lepszego przemieszczania się ludzi do budynków, gdzie są sklepy.
69 04.11.10
Stanisław
Wypych
Radny zwrócił się z prośbą o uzupełnienie gruzem pobocza drogi przy ul. Sportowej w Szubinie.
68 04.11.10
Teresa
Stachowiak
Radna zapytała, kiedy będzie zrealizowany projekt bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 5.
67 04.11.10
Małgorzata
Krall
Interpelacja dotyczyła oznakowania znakami "droga z pierwszeństwem przejazdu" ul. Brzozowej z ul. Leśną, Wiśniową i Strażacką w Turze lub zasugerowała, żeby postawić w tym miejscu informację o obowiązujących przepisach ruchu drogowego tzw. reguły prawej strony.
66 04.11.10
Hanna
Adamczewska
Interpelacja dotyczyła zamontowania lampy oświetleniowej tzw. halogenu, uruchamianego za pomocą ruchu, przy schodach przy ul. Broniewskiego w Szubinie.
65 04.11.10
Hanna
Adamczewska
Zwróciła się z prośbą do pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o ogrodzenie śmietnika mieszkańcom bloku przy ul. Broniewskiego w Szubinie.
64 04.11.10
Zdzisław
Pilarski
Wyraził niezadowolenie z odpowiedzi jaką uzyskał od kancelarii adwokackiej reprezentującej Urząd Miejski w Szubnie w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu na terenie gminy i miasta Szubina tzw. dopalaczy.
Prosił o jasną odpowiedź, a otrzymał fachową opinię prawną na piśmie.

63 04.11.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła osób przeprowadzających przez pasy dzieci z napisem STOP.
Zwrócił się z prośbą o postawienie dla nich np. budek jako ochrony przed deszczem czy śniegiem.

62 04.11.10
Maria
Pianko
Radna wyraziła niezadowolenie z powodu tego, że Zarząd Powiatu nie wytypował części drogi powiatowej Rynarzewo-Małe Rudy do realizowanych schetynówek w roku 2011, mimo wcześniejszej obietnicy.
61 04.11.10
Krzysztof
Holec
Radny zapytał, co zostało zrobione i co Urząd zamierza w związku ze sprawą podmokłych łąk.
60 04.11.10
Elżbieta
Katafiasz
Radna podziękowała wszystkim za pomoc dla powodzian z miejscowości Gorzyce.
59 30.09.10
Marek
Domżała
Radny zapytał jak wygląda sprawa zaopatrzenia mieszkańców Zalesia w wodę.
58 30.09.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła prośby o poszerzenie chodników przy ul. Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie, ponieważ w stanie obecnym nie są bezpieczne dla korzystających z nich mieszkańców ze względu na duży ruch samochodów.
57 30.09.10
Elżbieta
Katafiasz
Interpelacja dotyczyła prośby aby obecnie przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1934 Szaradowo - do centrum Zalesia wykonać w 2010 r. w całości, tj. do drogi wojewódzkiej nr 247 włącznie z centrum wsi Zalesie.
56 30.09.10
Emil
Nowakowski
Interpelacja dotyczyła prośby o poprawienie drogi dojazdowej do wsi Chobielin.
55 30.09.10
Jan
Szparag
Interpelacja dotyczyła prośby, aby kierownicy jednostek organizacyjnych uczestniczyli w obradach Rady Miejskiej w Szubinie.
54 30.09.10
Elżbieta
Dittrich
Radna ponowiła interpelacje z poprzednich sesji. Zapytała:
1. Jak daleko posunięte są sprawy z ośrodkiem zdrowia w Szubinie?
2. Co się dzieje z budynkiem przy ul. Kościuszki?
3. Jak daleko posunięte są sprawy na Osiedlu Leśnym z budową ulic?
4. Kiedy powstanie plac zabaw przy Zespole Szkół w Szubinie?

53 30.09.10
Maria
Pianko
Interpelacja dotyczyła prośby mieszkańców Kołaczkowa o pilne utwardzenie i doprowadzenie drogi (tj. ul. Wiatrakowej we wsi Stanisławka i w kierunku Łachowa), do stanu używalności.
52 30.09.10
Maria
Pianko
Radna Powieliła interpelację radnej Stachowiak odnośnie stanu rowów melioracyjnych.
51 30.09.10
Krzysztof
Holec
Interpelacja dotyczyła budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie.
Radny zapytał dlaczego nie ma jeszcze podłączonej ciepłej wody i dlaczego prace podłączeniowe nie zostały nawet rozpoczęte.

50 30.09.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła postępu prac wiązanych z utwardzeniem drogi powiatowej nr 1535 Zamość-Łachowo na odcinku 2,190 km.
49 30.09.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła złego stanu melioracji na terenie naszej gminy.
48 26.08.10
Krzysztof
Holec
Interpelacja dotyczyła składania wiązanek pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Zażądał zaprzestania składania wiązanek pod tym pomnikiem i wykreślenia go z wykazu miejsc pamięci narodowej ponieważ to obraza dla ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę.
47 26.08.10
Zdzisław
Pilarski
Ponowił interpelację z majowej sesji w sprawie postawienia trzech masztów na Placu Kościelnym w Szubinie przy pomniku katyńsko-oświęcimskim. Wyraził swoje niezadowolenie, że nic w tej sprawie się nie dzieje.
46 26.08.10
Emil
Nowakowski
Ponowił interpelację z majowej sesji w sprawie przejścia dla pieszych w miejscowościach Samoklęski Małe i Duże. Sprawa nadal nie jest załatwiona.
45 26.08.10
Jan
Szparag
Zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o doznakowanie odblaskami wyjazdu z węzła drogowego na obwodnicy w Łachowie.
44 26.08.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła ul. składowej i części ul. Rzemieślniczej w Zamościu
Prośba o przyjęcie wykonania projektu i utwardzenia tej drogi (ul. Składowej) w nowym 2011 roku budżetowym.

43 30.06.10
Elżbieta
Katafiasz
Podziękowała za zrobioną drogę przy ul. Turzyńskiej w Królikowie.
Poinformowała o festynie, który odbędzie się 24 lipca 2010 r. w celu pomocy powodzianom.

42 30.06.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła drogi do Retkowa z Królikowa.
Wyraził niezadowolenie z powodu braku poprawy nawierzchni w/w odcinka drogi.

41 30.06.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła uzupełnienia interpelacji radnej Dittrich w sprawie ośrodka w Wąsoszu. Ośrodek nie jest od tego, żeby przynosił dochód, ma służyć społeczeństwu.
40 30.06.10
Krzysztof
Holec
Wniósł o przyśpieszenie spraw związanych z podziałem geodezyjnym działki przy ul. Nakielskiej w celu wydzielenia parkingu.
39 30.06.10
Krzysztof
Holec
Zwrócił uwagę na niegrzeczne zachowanie niektórych urzędników podczas spotkań zewnętrznych.
38 30.06.10
Krzysztof
Holec
Zapytał co z naprawą i odtworzeniem nawierzchni drogi w Wolwarku i w związku z tym prośba o sprostowanie błędnych zapisów w książkach o inwentaryzacji dróg.
37 30.06.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła braku tablicy informacyjnej wskazującej kierunek Zamość w miejscowości Samoklęski oraz braku oznakowania kierunku do miejscowości Trzciniec i Zamość na tablicy przy zjeździe z drogi krajowej nr 5.
36 30.06.10
Teresa
Stachowiak
Wnioskowała o to, żeby nasza gmina zainteresowała się programem na temat: jak wykorzystać energię słoneczną poprzez solary.
35 30.06.10
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła ośrodka w Wąsoszu.
Radna wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że nie został sprzedany i przedstawiła propozycję rewitalizacji ośrodka.

34 27.05.10
Emil
Nowakowski
Zwrócił się z prośbą o monit do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie Przejścia dla pieszych w miejscowości Samoklęski Małe i Duże.
33 27.05.10
Zdzisław
Pilarski
Wnioskował w sprawie postawienia trzech masztów na Placu Kościelnym w Szubinie przy pomniku.
32 27.05.10
Marek
Gajewski
Interpelacja dotyczyła podania wykazu i sposobu wyrównywania dróg gruntowych powiatowych w br. na terenie gminy Szubin.
31 27.05.10
Elżbieta
Katafiasz
Prośba o odnowienie drogi przy ul. Turzyńskiej w Królikowie.
30 27.05.10
Krzysztof
Holec
Zapytał co Gmina zamierza zrobić z kosztami związanymi z ubytkiem ciepła w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie.
29 27.05.10
Krzysztof
Holec
Wnioskował o uczczenie pamięci ostatniego Burmistrza Szubina przed wojną. Prośba o sprawdzenie okoliczności śmierci w/w Burmistrza.
28 27.05.10
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła budynków przy ul. Ogrodowej i ul. Kościuszki w Szubinie. Prośba do Starostwa Powiatowego jako właściciela budynków o remont bądź przeznaczenie ich na cele społeczne.
27 27.05.10
Teresa
Stachowiak
Prośba o utwardzenie drogi - ul. Składowej w Zamościu.
26 27.05.10
Teresa
Stachowiak
Wnioskowała o przeprowadzenie remontu świetlicy w Kornelinie.
25 29.04.10
Krzysztof
Holec
Wnioskowała o reaktywację lasu na Wesółce w celu przeznaczenia obiektu na wszelkiego rodzaju imprezy lokalne.  
24 29.04.10
Krzysztof
Holec
Zapytał, co z oświetleniem w Wąsoszu.  
23 29.04.10
Krzysztof
Holec
Wystąpił z zapytaniem, czy mają sens spotkania radnych w Wąsoszu w celu omówienia ofert złożonych poza przetargiem, skoro przepisy mówią, że sprzedaż nieruchomości musi odbyć się w drodze przetargu.  
22 29.04.10
Krzysztof
Holec
Interpelacja dotyczyła konieczności postawienia toalety w okolicach cmentarza w Szubinie.  
21 29.04.10
Elżbieta
Katafiasz
Interpelacja dotyczyła podziękowania za pomoc dla Pani Łojko.  
20 29.04.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła remontu w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Kto poniesie koszty przeprowadzonego remontu.  
19 15.04.10
Marek
Gajewski
Prośba o poprawne oznakowanie miejscowości na drodze Szubin-Kcynia w miejscowości Wolwark.  
18 15.04.10
Danuta
Boruch
Interpelacja dotyczyła skrzyżowania w centrum Chomętowa. Prośba o lepsze oznakowanie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>  
17 15.04.10
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła renowacji dróg na terenie miasta i gminy Szubin (tj. ul. Broniewskiego, Osiedla Leśnego i Osiedla Bydgoskiego - szczególnie ul. Konopnickiej). Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
16 15.04.10
Krzysztof
Holec
Radny wnioskował o odnowienie nawierzchni przy ul. Ogrodowej (od skrzyżowania koło kościoła do szpitala). Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>  
15 15.04.10
Elżbieta
Katafiasz
Interpelacja dotyczyła pomocy finansowej dla Pana Łojko.  
14 15.04.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła wyjaśnienia w sprawie nowo powstałego oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkocja. Radna pytała o wykonawcę oraz kto zapłacił za inwestycję. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>  
13 15.04.10
Teresa
Stachowiak
Wniosła o złożenie wniosku przez Burmistrza do Starosty Nakielskiego w Nakle n/Not. o wykonanie drogi powiatowej 1535 w Zamościu.  
12 15.04.10
Zdzisław
Pilarski
Prośba o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Matejki (od strony ul. Matejki).  
11 11.03.10
Małgorzata
Krall
Jaki jest stan prawny działek położnych w Turze przy ul. Hutniczej i jakie są możliwości prawne nabycia dziełek przez obecnych użytkowników. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
10 11.03.10
Maria
Pianko
Poprosiła o podanie informacji w sprawie budowy drogi krajowej S5. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
9 11.03.10
Maria
Pianko
Na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rynarzewo i Małe Rudy. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
8 11.03.10
Marek
Kornalewicz
Czy to prawda co pisze jedna z gazet lokalnych, do której Zastępca Burmistrza Szubina udzielił wywiadu informując, że basen w Szubinie zostanie wybudowany, nawet gdy Gmina nie uzyska dofinansowania na wykonanie tej inwestycji. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
7 11.03.10
Zdzisław
Pilarski
Czy zostały umorzone i w jakiej wysokości komukolwiek podatki w latach 2006 do 2009. Jeżeli tak, to na mocy jakiego zarządzenia nr, data, przez kogo wydane i na jakie kwoty. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
6 11.03.10
Zdzisław
Pilarski
Z jakich funduszy oprócz własnych gminy korzystał Burmistrz Szubina przy budowie bloku socjalnego przy ul. Pałuckiej w Szubinie. Czy te fundusze były przeznaczone na budowę bloku socjalnego czy komunalnego. Jaki status ten blok posiada socjalny czy komunalny. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina.
>>>
5 26.01.10
Krzysztof
Holec
Czy przedstawiciele tutejszego Urzędu złożyli wiązankę kwiatów 21 stycznia pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w Szubinie, jeśli tak to jakim prawem i z jakiego powodu. Może:
1. za agresję na Polskę 17 września 1939 r.,
2. za pacyfikację Polaków w 1939 r. i 1944 r.
3. za deportacje od 1940 r. z Kresów Wschodnich,
4. za Katyń,
5. za zwalczenie przez kilkanaście miesięcy podziemia antykomunistycznego przez NKWD i budowanie aparatu represji i za sowieckich „doradców”,
6. za podbój m. in. Polski – nie wyzwolenie państwa,
7. za śmierć gen. Fieldorfa – Nila, Okulickiego – Niedźwiadka, gen. Krzyżanowskiego „Wilka”, proces szesnastu,
8. za pomordowanych żołnierzy - bohaterów AK, Zrzeszenia Win, NSZ, NIE i innych organizacji podziemia antykomunistycznego,
9. za pomordowanych polskich patriotów tj. ok 200 tys. przez aparat represji w latach 1944-1956,
10. za polskich oficerów Wojska Polskiego, których we Lwowie Armia Radziecka w 1941 r. przybiła dłonie do krzeseł i stołów, a nogi do podłogi,
11. za terror na narodzie polskim,
12. za wspólne zwalczanie przez całą II wojnę Światową AK przez Gestapo, NKWD i AL, gdzie łącznikiem był Michał Rola-Żymierski.
Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
4 26.01.10
Maria
Pianko
Kiedy i od jakiej miejscowości rozpocznie się modernizacja oświetlenia na terenie gminy. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
3 26.01.10
Maria
Pianko
Interpelacja dotyczyła budowy masztów telefonii komórkowej w Rynarzewie. Radna wnioskowała, że jeżeli pojawi się w Urzędzie firma zainteresowana postawienie masztu w Rynarzewie należy ją poinformować, że Rynarzewo nie jest tego typy inwestycją zainteresowane. Informować również o tego typu sprawach miejscowości sąsiednie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
2 26.01.10
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5 w Zamościu. Wystosować pismo do GDDKiA w/w sprawie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
1 26.01.10
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła powołania w Gminie komitetu przeciwpowodziowego.W związku ze srogą zimą i dużymi opadami śniegu radny obawia się wiosennych roztopów. Obawia się, że wystąpi problem zalania ulic na ternie miasta, szczególnie w okolicach ulicy Wiejskiej. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
^^ 2010 ^^

__ 2009 __
118 30.12.09
Stanisław
Wypych
Interpelacja dotyczyła poszerzenie zjazdów w miejscowości Pińsko przy drodze wojewódzkiej nr 247 Kcynia-Szubin.
117 30.12.09
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła wydania biuletynu, który zawierałby informacje na temat osiągnięć 4-letniej pracy Rady Miejskiej w Szubinie oraz Urzędu Miejskiego Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
116 22.12.09
Krzysztof
Holec
Radny zgłosił wniosek, aby w projekcje budżetu gminy Szubin na 2010 rok, wyodrębnić zapis w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych na przyłączenie budynku przy ulicy Ogrodowej 12 do sieci c.o. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
115 22.12.09
Zdzisław
Pilarski
Radny zgłosił interpelację w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Zaproponował na to stanowisko pana Pawła Prusa – dziennikarza tygodnika powiatowego „Czas Nakielski”. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina. >>>
114 26.11.09
Małgorzata
Krall
Radna poprosiła o wyjaśnienia, co było powodem że wniosek Starostwa Powiatowego na remont drogi Samoklęski Małe-Zamość został odrzucony. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina oraz radny powiatowy pan Artur Michalak, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
113 26.11.09
Krzysztof
Holec
Wniosek o cofnięcie zgody na sprzedaż nieruchomościowi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.
112 26.11.09
Emil
Nowakowski
Radny zgłosił interpelację w sprawie wprowadzenia patroli policji w weekendy na terenie wiejskim, w szczególności we wsi Wymysłowo. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
111 26.11.09
Elżbieta
Katafiasz
Interpelacja dotyczyła likwidacji wybojów na ulicy Turzyńskiej w Królikowie. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
110 26.11.09
Elżbieta
Katafiasz
Interpelacja dotyczyła ustawienia wiat przystankowych na zatoczkach wzdłuż drogi wojewódzkiej Szubin-Kcynia. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
109 26.11.09
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja zgłoszona w sprawie stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa przez rowerzystów poruszających się po chodniku i po całej szerokości ulicy Winnica w Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
108 26.11.09
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła monitorowania przez policję okolic dworca PKP, ruin zamku i przejścia do lasku Wesółka. Tereny te są nieoświetlone i poprosiła o zbadanie, czy można wykonać oświetlenia ulic za dworcem PKP. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
107 26.11.09
Maria
Pianko
Radna Maria Pianko wniosła interpelację w sprawie wykonania pieszo jezdni z zakupionej przez sołectwo Rynarzewo kostki brukowej na ulicy krótkiej w Rynarzewie. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
106 26.11.09
Maria
Pianko
Randa zgłosiła złe wykonanie nowo wyremontowanej podłogi w świetlicy w Rynarzewie. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
105 26.11.09
Maria
Pianko
interpelację w sprawie wykonania elektryki w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
104 26.11.09
Hanna
Adamczewska
Interpelacja skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie i dotyczyła zmiany Statutu Gminy Szubin w części dotyczącej pracy komisji stałych Rady Miejskiej. Radna wnioskowała również o podział Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej na dwie komisje, aby odciążyć ją obowiązkami.
103 26.11.09
Hanna
Adamczewska
Interpelacja dotyczyła remonty drogi wojewódzkiej nr 247 Szubin-Kcynia. Rowy są za głębokie, pobocza wąskie i mieszkańcy odcinka Ameryczka-Zalesie mają problem z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi. Mieszkańcy chcą przekazać kawałek swoich gruntów na wykonanie odpowiedniego pobocza. Prośba do policji, aby kontrolowała ten odcinek drogi. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
102 26.11.09
Hanna
Adamczewska
Dotyczyła podania ilości wypadków po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 247 Szubin-Kcynia. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
101 26.11.09
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczyła stanu ulicy Składowej, Świerkowej i Rzemieślniczej w Zamościu oraz wykonania podkładów na przejeździe kolejowym w Zamościu. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
100 26.11.09
Marek
Kornalewicz
Interpelacja dotyczyła cofnięcia zgody na sprzedaż nieruchomości w Wąsoszu wyrażonej w uchwałach nr XXX/237/09 i nr XXX/238/09, podjętych przez Radę Miejską w Szubinie w dniu 26 lutego 2009 r. i zobowiązać Burmistrza Szubina do przedstawienia nowych, dochodowych propozycji sprzedaży nieruchomości w Wąsoszu. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
99 26.11.09
Zdzisław
Pilarski
Dotyczyła renowacji reklamy na przeciwko Urzędu Miejskiego w Szubinie dotyczącej przyjaźni polsko-holenderskiej. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
98 26.11.09
Zdzisław
Pilarski
Dotyczyła Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu "JUDYM" w Kołaczkowie. Z informacji jakie uzyskał radny od jednego z mieszkańców gminy Szubin wynika, że podopieczni chodzą tam głodni. Radny poprosił o sprawdzenie tego miejsca i o wystąpienie w tej sprawie do Starosty Nakielskiego. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
97 26.11.09
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczyła Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu, a mianowicie niesprzedawania w całości działki po prawej stronie wraz z restauracją, tylko podzielenia jej na kilka mniejszych. Odpowiedzi na sesji udzielił Zastępca Burmistrza Szubina, dnia 26 listopada 2009 r. >>>
96 29.10.09
Małgorzata
Krall
Zwrócono się z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych o naprawę ul. Bydgoskiej w Turze. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
95 29.10.09
Zdzisław
Pilarski
Zaproponował, aby uporządkować teren na którym znajdują się ruiny zamku, a uzyskany grunt przekazać na rzecz Gimnazjum Nr 1 np. na stworzenie boiska "ORLIK". Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
94 29.10.09
Hanna Adamczewska
Stanisław Wypych
Zwrócono uwagę na brak miejsc parkingowych na terenie miasta i problem z chodnikiem wzdłuż ul. 3 Maja. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
93 29.10.09
Emil
Nowakowski
Ponowiono interpelację w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w Samoklęskach Dużych i Małych. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
92 29.10.09
Stanisław
Wypych
Zwrócono się z zapytaniem jakie działania zostały podjęte odnośnie przyłączenia posesji przy ul. Ogrodowej do c.o. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
91 29.10.09
Stanisław
Wypych
Poproszono o wyjaśnienie zasad na podstawie których na przeciwko Przedszkola Nr 2 w Szubinie powstała pijalnia piwa. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
90 29.10.09
Elżbieta
Dittrich
Zwrócono się prośbą o naprawę dziur na ul. Broniewskiego w Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
89 29.10.09
Elżbieta
Dittrich
W imieniu mieszkańców Wąsosza zwróciła się z prośbą o zwiększenie ilości kursów busa, który na dzień dzisiejszy tylko dwa razy w tygodniu dojeżdża do miejscowości Wąsosz.
88 29.10.09
Elżbieta
Dittrich
Zwróciła się z prośbą o naprawę chodnika wzdłuż ul. Pałuckiej, który prowadzi do szkoły. Podczas deszczu jest zalany i dzieci idą do szkoły jezdnią. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
87 29.10.09
Elżbieta
Dittrich
Zwróciła się z prośbą o interwencję na Poczcie Polskiej o wyrażenie zgody na zlikwidowanie starych zbiorowych skrzynek pocztowych i wyrażenie zgody na skrzynki na bramach posesji. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
86 29.10.09
Hanna
Adamczewska
Zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie ponownego zamontowania lampy na budynku Szkoły Specjalnej, które zostały zdemontowane podczas remontu elewacji. Poruszyła problem braku miejsca na chodniku przy ul. 3 Maja, który zastawiają samochody. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>> 
85 29.10.09
Stanisława
Rygielska
Zwróciła się z prośbą o przegotowanie informacji o zakresie dostępnych usług świadczonych przez Szpital i Przychodnię w Szubinie i przekazanie do prasy lokalnej w celu poinformowania społeczeństwa. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 29 października 2009 r. >>>
84 24.09.09
Tomasz
Wachowiak
Zgłosił niezadowolenie dot. działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż lampy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 w Wąsoszu nadal się nie palą. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
83 24.09.09
Teresa
Stachowiak
Jakie działania podejmie Burmistrz Szubina w celu pozyskania od Lasów Państwowych gruntów pod drogę do Nadkanala. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
82 24.09.09
Teresa
Stachowiak
Poprosiła o informację czy fotoradar w Zamościu jest wykorzystywany, ile razy był użyty oraz przez jaką policję. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
81 24.09.09
Teresa
Stachowiak
Interpelacja w sprawie podjęcia dalszych działań o poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 5 w Zamościu. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
80 24.09.09
Małgorzata
Krall
Prośba o informacje na temat realizacji programu "Blisko do przedszkola". Czy są jakieś zagrożenia realizacji programu od strony finansowej. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
79 24.09.09
Małgorzata
Krall
Interpelacja dotyczyła bezpieczeństwa dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Turze. Firma przewozowa podstawia nieprawidłowo autobus pod szkołę. Dzieci wsiadają do autobusu od strony jezdni. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
78 24.09.09
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja w sprawie usunięcia skarpy przy chodniku na ul. Glinica w Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
77 24.09.09
Zdzisław
Pilarski
Zgłoszono interpelację o rozebranie budynku przy ul. Browarnej 5 w Szubinie. W miejsce rozebranego budynku wybudować parking. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 24 września 2009 r. >>>
76 27.08.09
Danuta
Boruch
Zwrócono się z prośbą o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gruntu na boisko sportowe w Gąbinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
75 27.08.09
Stanisław
Wypych
Zwrócono się z pytaniem na jakim etapie jest przejęcie przez gminę budynku po Domu Harcerza. Zgłoszono potrzebę uruchomienia drugiego bankomatu. Zasugerowano, aby interweniować u inwestora w sprawie zjazdów na łąki w miejscowości Pińsko. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
74 27.08.09
Marek
Kornalewicz
Zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie procedur uchwalania budżetu, a także wyjaśnienia zakresu działań w tym temacie radnych. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
73 27.08.09
Emil
Nowakowski
Wnioskowano o postawienie znaku ograniczającego prędkość do 50 km/h na terenie miejscowości Żurczyn. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
72 27.08.09
Jan
Szparag
Wnioskowano, aby pomyśleć o pobieraniu opłaty za parking w Wąsoszu od osób nie z gminy Szubin. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
71 27.08.09
Teresa
Stachowiak
Ponowiono interpelacje zgłoszoną na wcześniejszej sesji o interwencję w sprawie uruchomienia radarów w Zamościu i Szkocji, które zamontowane zostały w ubiegłym roku, a do dnia dzisiejszego nie działają. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
70 27.08.09
Marek
Gajewski
Zwrócono się z prośba do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o przegląd drzewostanów i wycinkę suchych drzew. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
69 27.08.09
Zdzisław
Pilarski
Zgłoszono, że doszło do zarwania chodnika przy ul. Łabiszyńskiej ponadto zgłoszono konieczność zrobienia przejścia dla pieszych na ul. Łabiszyńskiej. Zarzucono, że zieleń miejska w Szubinie jest niewłaściwie pielęgnowana. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 sierpnia 2009 r. >>>
68 05.08.09
Krzysztof
Holec
Wnioskował, aby na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego przewidzieć możliwość budowy sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności kierować środki finansowe na te tereny, którymi jest największe zainteresowanie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
67 05.08.09
Maria
Pianko
Interpelacja w sprawie wybudowania parkingu przy Zespole Szkół w Rynarzewie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
66 05.08.09
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja dotyczyła ul. Kcyńskiej Nowe Osiedle i skrętu na Osiedle Leśne. Prawdopodobnie zostały zakończone prace związane z kanalizacją. Został wycięty asfalt, zasypany białym kamieniem i są doły.
65 05.08.09
Elżbieta
Dittrich
Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy cmentarzu na ul. Nakielskiej w Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
64 05.08.09
Elżbieta
Dittrich
Wniosła o omówienie tematu przebudowy ul. Modrzewiowej, Klonowej, Brzozowej na zapowiadanym wcześniej zebraniu Osiedla Leśnego w miesiącu wrześniu. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
63 05.08.09
Emil
Nowakowski
Mieszkańcy pytają o budowę świetlicy we wsi Stary Jarużyn. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
62 05.08.09
Emil
Nowakowski
Interpelacja dotyczyła zalewanych łąk we wsi Chobielin. Zwrócić się z tą sprawą do odpowiednich władz. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
61 05.08.09
Jan
Szparag
Wnioskował o sprostowanie artykułu w gazecie Powiat Nakielski w sprawie remontu pomieszczeń po byłym zakładzie poprawczy. Napisano, że budynek ma być wyremontowany dla kuratorów, a nie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
60 05.08.09
Jan
Szparag
Zgłosił interpelacje w sprawie przeniesienia przejścia dla pieszych przy ul. 3 Maja i ul. Nakielskiej. Wystosować w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz poprosić o zamontowanie łańcuchów na łuku ul. Sędziwoja Pałuki. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
59 05.08.09
Teresa
Stachowiak
Wnioskowała o wyrównanie drogi dojazdowej do Nadkanala. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
58 05.08.09
Teresa
Stachowiak
W imieniu mieszkańców przysiółka Nadkanale wnioskowała do Burmistrza Szubina o podjęcie starań o pozyskanie do zasobów gminy części drogi dojazdowej do Nadkanala, która obecnie jest własnością Lasów Państwowych. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
57 05.08.09
Elżbieta
Katafiasz
W imieniu mieszkańców wsi Wrzosy wnioskowała o remont drogi do Dąbrówki Słupskiej. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 5 sierpnia 2009 r. >>>
56 4.06.09
Maria
Pianko
Zgłoszono, że ul. Krótka w Rynarzewie po remoncie jest w gorszym stanie niż przed.
55 4.06.09
Teresa
Stachowiak
Poruszono kwestię zwiększenia bezpieczeństwa na Krajowej "5" i nie działającego radaru na moście w Zamościu.
54 4.06.09
Elżbieta
Dittrich
Poruszono kwestię nie do końca wykonanego chodnika w Samoklęskach.
53 4.06.09
Zdzisław
Pilarski
Zapytano czy prawdą jest, że nie będzie schetynówek z powodu braku funduszy na ten cel.
52 4.06.09
Elżbieta
Katafiasz
Poruszono kwestię remontu drogi Dąbrówka Słupska, Królikowo, Zalesie. Podkreślono wiele niedociągnięć ze strony wykonawcy, źle wykonane wjazdy, chodniki.
51 4.06.09
Marek
Kornalewicz
Zwrócono się z zapytaniem o zasady umieszczania plakatów wyborczych na słupach na wsiach.
50 4.06.09
Elżbieta
Dittrich
Ponowiono interpelację dotyczącą wyznaczenia przejścia dla pieszych przy cmentarzu.
49 4.06.09
Zdzisław
Pilarski
Zgłoszono, że chodnik przy ul. Kasprowicza na Osiedlu Bydgoskim zapadł się. Sprawę przekazano do wydziału GKM.
48 4.06.09
Emil
Nowakowski
Poruszono problem niszczenia upraw rolnych przez zwierzynę leśną.
47 4.06.09
Emil
Nowakowski
Ponowiono interpelację dotyczącą wyznaczenia przejścia dla pieszych w Samoklęskach.
46 7.05.09
Zdzisław
Pilarski
Wystąpiono z zapytaniem o uruchomienie połączenia autobusowego na trasie Bydgoszcz-Kcynia.
45 7.05.09
Marek
Kornalewicz
Poproszono o przedstawienie krótkiego sprawozdania z uzyskanych środków z Unii Europejskiej i na jakie zadania zostały wykorzystane.
44 7.05.09
Elżbieta
Katafiasz
Wystąpiono z zapytaniem jakie są możliwości pozbywania się folii po kiszonkach.
43 7.05.09
Jan
Szparag
Zgłoszono propozycję aby pomyśleć o połączeniu zebrań osiedlowych, które cieszą się małym zainteresowaniem.
42 7.05.09
Jan
Szparag
Zgłoszono propozycję aby ograniczyć zakaz zatrzymywania się na ul. Kościuszki.
41 7.05.09
Elżbieta
Dittrich
Zgłoszono potrzebę zakupu dodatkowych ławek na potrzeby imprez organizowanych na świeżym powietrzu. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 07.05.2009 r. >>>
40 7.05.09
Elżbieta
Dittrich
Dotyczy naprawy dróg na Osiedlu Leśnym; poruszono problem rozsypania szlaki i ... jej jedynie, co w efekcie powoduje powstanie dziur na nowo.
39 7.05.09
Elżbieta
Dittrich
Wniesiono o ujęcie w budżecie na 2010 r. budowy dróg na Osiedlu Leśnym.
38 7.05.09
Elżbieta
Dittrich
Wystąpiono z zapytaniem czy podczas budowy kanalizacji Szubin-Wolwark budynek mieszkalny przy ul. Kcyńskiej 40, 42 jest brany pod uwagę i będzie podłączony. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 07.05.2009 r. >>>
37 16.04.09
Stanisław
Wypych
Zgłoszono potrzebę zabezpieczenia punktu sanitarnego podczas organizacji dużych imprez na terenie gminy.
36 16.04.09
Stanisław
Wypych
Zasygnalizowano w związku z oddaniem do użytku "Orlika" potrzeby stworzenia regulaminu korzystania z tego obiektu.
35 16.04.09
Elżbieta
Dittrich
Zwrócono się z zapytaniem do radcy prawnego czy nauczyciel jest pracowaniem samorządowym i jak to się ma do stosunku pracy. O odpowiedź poproszono na piśmie.
34 16.04.09
Remigiusz
Kasprzak
Zaproponowano, aby na wnioski składane do budżetu przez radnych i sołtysów odpowiadano na piśmie z uzasadnieniem podjętych decyzji.
33 16.04.09
Marek
Domżała
Zapytano o możliwość stworzenia rowów odwadniających na Osiedlu Bydgoskim przy ul. Wiejskiej, gdyż spływające z pól błoto zapycha studzienki, które nie spełniają swoich funkcji i dochodzi do licznych podtopień piwnic, garaży.
32 16.04.09
Stanisław
Wypych
Prośba o zabezpieczenie budynku stołówki św. Faustyny, który podczas niepogody zalewany jest błotem, piaskiem z pobliskich pól. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
31 16.04.09
Stanisław
Wypych
Interpelację skierowano do policji, aby zwiększyć kontrole na osiedlach. Kontrolować sposób korzystania z jezdni przez młodzież jeżdżącą motorami. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
30 16.04.09
Remigiusz
Kasprzak
Zwrócono się z zapytaniem czy wszyscy użytkownicy pawilonów handlowych przy ul. Dąbrowskiego i Bema mają podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych, które nagminnie wrzucane są do kontenerów Spółdzielni za wywóz których płacą mieszkańcy. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
29 16.04.09
Tomasz
Wachowiak
Ponowiono interpelację złożoną na wcześniejszej sesji dotyczącą oświetlenia krzyżówki na drodze nr 5 Wąsosz-Słupy. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
28 16.04.09
Kazimierz
Kont
Zwrócono się z prośbą o zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej na białaczkę Natalii z Pińska. Zbiórka pieniędzy odbyła się na XXXV sesji Rady Miejskiej, dnia 07.05.2009 r.
27 16.04.09
Stanisława
Rygielska
Przekazano prośbę mieszkańców Godzimierza, którzy tworzą mini plac zabaw i boisko sportowe o pomoc w nawiezieniu ziemi. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
26 16.04.09
Stanisława
Rygielska
Zgłoszono problem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w Samoklęskach Dużych. Nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości do 40 km/h, brak przejścia dla pieszych.
25 16.04.09
Stanisława
Rygielska
Prośba o odmalowanie świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Dużych, która podczas wyborów jest lokalem wyborczym. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
24 16.04.09
Stanisława
Rygielska
Prośba o umieszczenie tablicy informacyjnej - Chobielin....
23 16.04.09
Elżbieta
Dittrich
Zapytano co się dzieje z Ośrodkiem Wypoczynkowym w Wąsoszu. Jak wyglądają przygotowania do sezonu, czy wpłynęły do Urzędu oferty przetargowe od osób zainteresowanych kupnem Ośrodka. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 16.04.2009 r. >>>
22 20.03.09
Remigiusz
Kasprzak
Przypomniano sprawę składanych dwukrotnie wniosków w sprawie możliwości uwłaszczenia na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej na ul. Bema w Szubinie. Poproszono Burmistrza o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
21 20.03.09
Elżbieta
Dittrich
Zgłoszono potrzebę wykupu ziemi na chodnik do Szubin Wieś. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Szubina na sesji, dnia 20.03.2009 r. >>>
20 20.03.09
Teresa
Stachowiak
Ponownie zgłoszono interpelację związaną z remontem drogi od Samoklęsk do krajowej drogi nr 5.
19 20.03.09
Emil
Nowakowski
Wyznaczenie i wykonanie przejść dla pieszych w Samoklęskach Dużych i Samoklęskach Małych.
18 20.03.09
Maria
Pianko
Ponowiono interpelację w sprawie powstania ścieżki pieszo-rowerowej lub rowerowej z Rynarzewa do Kornelina.
17 20.03.09
Elżbieta
Dittrich
Zwrócono się z prośbą, aby w przyszłym roku harmonogram zebrań wiejskich nie pokrywał się z planem pracy Komisji Rewizyjne, aby nie było sytuacji że pomimo zaproszenia przedstawiciele władz nie pojawiali się na posiedzeniach Komisji. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Szubina na sesji, dnia 20.03.2009 r. >>>
16 26.02.09
Zdzisław
Pilarski
Zapytano co się stało z pojemnikami na plastik na Osiedlu Bydgoskim.
15 26.02.09
Maria
Pianko
Prośba, aby w zebraniach wiejskich aktywnie włączać radnych z terenu miejskiego, a nie tylko miejskiego.
14 26.02.09
Zdzisław
Pilarski
Prośba o przygotowanie sprawozdania jak światowy kryzys gospodarczy wpłynął an sytuację w gminie Szubin i jaka pomoc ze strony gminy przewidziana jest dla firm w trudnej sytuacji.
13 05.02.09
Elżbieta
Dittrich
Prośba, aby sprawdzić czy dziury, które pojawiły się na ul. Kościuszki mogą być spowodowane plagą szczurów na tej ulicy, czy jest to realna obawa.
12 05.02.09
Teresa
Stachowiak
Prośba, aby poczta w Zamościu zachowywała pieniądze i paczki w swojej agencji co umożliwiłoby ich odbiór mieszkańcom, którzy późno wracają do domów. W chwili obecnej przesyłki i pieniądze te trafiają na pocztę w Rynarzewie i Szubinie.
11 05.02.09
Krzysztof
Holec
Prośba, aby na sesji znajdowały się pomoce audiowizualne przyczyniające się do efektowniejszego przebiegu obrad.
10 05.02.09
Hanna
Adamczewska
Prośba do pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o sprawdzenie nabrzeża Gąsawki. Radna poinformowała, że na ul Powstańców Wlkp. drzewa niszczone są przez bobry.
9 05.02.09
Teresa
Stachowiak
Prośba, do Starosty Nakielskiego o wypowiedzenie się w sprawie drogi powiatowej na odcinku od Samoklęsk do Zamościa. Odpowiedzi udzielił Starosta Nakielski na sesji, dnia 05.02.2009 r. >>>
8 05.02.09
Elżbieta
Dittrich
Prośba do obecnego na sali Starosty Nakielskiego o złożenie na sesji Rady Miejskiej w Nakle o sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych na ul. Dąbrowskiego i przy wyjeździe z Nakła do Szubina.
Zapytano o przebieg prac nad przebudową dróg nr 246 i 247.

7 05.02.09
Marek
Domżała
W jaki sposób będzie odbywała się rekrutacja do przedszkoli i jakie działania zostaną podjęte, aby ilość miejsc uległa zwiększeniu. Odpowiedzi udzielił dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie na sesji dnia 05.02.2009 r. >>>
6 05.02.09
Danuta
Boruch
Przedstawienie informacji w sprawie realizacji składowiska w Wawrzynkach. Prośba o pomoc w negocjacjach w sprawie ponownego otwarcia poczty w Chomętowie. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Szubina na sesji dnia 05.02.2009 r. >>>
5 05.02.09
Maria
Pianko
Dotyczy zapytania o termin realizacji i zasady montowania dodatkowego oświetlenia na wsiach.
Prośba o wykonanie niezbędnych sanitariatów w świetlicy w Kornelinie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 05.02.2009 r. >>>
4 05.02.09
Tomasz
Wachowiak
Prośba o zwrócenie się do energetyki o przyspieszenie sprawy związanej z uruchomieniem oświetlenia na skrzyżowaniu w Wąsoszu. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 05.02.2009 r. >>>
3 05.02.09
Teresa
Stachowiak
Wykonanie przejścia przez torowisku w Zamościu na drodze Tur-Zamość, remont dróg osiedlowych i powiatowych. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 05.02.2009 r. >>>
2 05.02.09
Elżbieta
Dittrich
Dlaczego stoisko ze zniczami zostało przeniesione na drugą stronę ulicy i wypowiedziano umowę dzierżawy państwu K.
Wniesiono o namalowanie pasów i ustawienie znaku inf. o przejaściu dla pieszych przy drodze nr 243 przy cmentarzu. Zgłoszono zły stan dróg na Osiedlu Leśnym.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 05.02.2009 r. >>>
1 05.02.09
Hanna
Adamczewska
W Statucie gminy Szubin wprowadzić zapis odnośnie usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej zleconych dodatkowo ponad opracowany plan pracy.
^^ 2009 ^^

__ 2008 __
141 18.12.2008
Hanna
Adamczewska
Dotyczy bezpieczeństwa rowerzystów. Wszędzie tam, gdzie szerokość chodnika na to pozwala wyznaczyć trasy dla rowerzystów.
140 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Dlaczego nieruchomość w Turze, której wartość została wyceniona na kwotę ponad 170 tys. zł., została objęta zarządzeniem Burmistrza Szubina, a nie uchwałą Rady.
139 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Kto jest właścicielem działki o numerze 256/16 w Szubinie i na jakich zasadach.
138 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Dlaczego w publikowanych zarządzeniach Burmistrza Szubina, nie ma daty wywieszenia i zdjęcia ogłoszeń, nazwisk i danych osób, których zarządzenia dotyczą.
137 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Brak aktualizacji niektórych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szubinie.
136 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Radny wnioskował o wykaz udzielonych przez Burmistrza Szubina umorzeń podatku od nieruchomości za rok 2006, 2007 i 2008.
135 18.12.2008
Krzysztof
Holec
Informację z działalności międzysesyjnej Burmistrza Szubina, radni powinni otrzymywać na piśmie.
134 18.12.2008
Emil
Nowakowski
Autobus wiozący dzieci do szkoły w Paterku i Wieszakch, nie dojeżdża po dzieci do Chobielina i Wymysłowa. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 18 grudnia 2008 r. >>>
133 18.12.2008
Teresa
Stachowiak
Właściciele dyskoteki w Szubinie, nie zdejmuje starych ogłoszeń z wiat autobusowych. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 18 grudnia 2008 r. >>>
132 18.12.2008
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczy przystanków przy planowanej linii kolejowej - trasa Kcynia-Bydgoszcz. Należy zwiększyć liczbę przystanków. Dodatkowy należy postawić w Zamościu przed kanałem oraz na Błoniu w Bydgoszczy. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 18 grudnia 2008 r. >>>
131 18.12.2008
Elżbieta
Katafiasz
Dotyczy umożliwienia sołtysom zgłaszania interpelacji, w tym samym czasie co radni. Sołtysi powinni otrzymywać wraz z zaproszeniem na sesję projekty uchwał. Interpelacja zgłoszona w imieniu Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów.
130 18.12.2008
Elżbieta
Dittrich
Wnioskowała o udzielenie pomocy finansowej dla pani Ireny Dobosiewicz na wydanie książki. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 18 grudnia 2008 r. >>>
129 18.12.2008
Marek
Gajewski
Interpelacja dotyczy wywozu odpadów przez firmę CORIMP. Przy udzielaniu przez Burmistrza Szubina koncesji na wywóz odpadów segregowanych zastanowić się na wydaniem koncesji w/w firmie, gdyż nieregularnie wywozi odpady. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 18 grudnia 2008 r. >>>
128 18.12.2008
Zdzisław
Pilarski
Interpelacja dotyczy chodnika na Osiedlu Bydgoskim przy ul. Kasprowicza. Wystąpić do wykonawcy gazociągu o naprawienie chodnika.
127 27.11.2008
Hanna
Adamczewska
Interpelacja dotyczy wsi popegeerowskich np. Zalesia. Występują problemy z kanalizacją, szambami, z wodą. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 listopada 2008 r. >>>
126 27.11.2008
Zdzisław
Pilarski
Zająć się budyniem kolejowym przy ul. Dworcowej w Szubinie, ponieważ grozi zawalenie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 listopada 2008 r. >>>
125 27.11.2008
Jan
Szparag
Nadać nazwę stadionowi miejskiemu w Szubinie. Interpelacja zgłoszona w imieniu działaczy Szubinianki. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 listopada 2008 r. >>>
124 27.11.2008
Marek
Szymański
Zapytał kiedy będzie wykupiony teren pod budowę trasy S5. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 27 listopada 2008 r. >>>
123 19.11.2008
Małgorzata
Krall
Prośba o wyjaśnienie wysokiego wzrostu opłaty za wieczyste użytkowanie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 19 listopada 2008 r. >>>
122 19.11.2008
Stanisław
Wypych
Interpelacja dotyczy przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Nakielskiej, które bezpośrednio umiejscowione jest przy wjeździe na posesję. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 19 listopada 2008 r. >>>
121 19.11.2008
Stanisław
Wypych
Poprawić krawężniki na parkingu przy cmentarzu, przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Odpowiedzi na sesji udzielił Burmistrz Szubina, dnia 19 listopada 2008 r. >>>
120 19.11.2008
Teresa
Stachowiak
Interpelacja dotyczy ogrodzenia transformatora przy boisku sportowym w Zamościu.
119 19.11.2008
Teresa
Stachowiak
Wymiana słupów energetycznych na pojedyncze w Zamościu na skrzyżowaniu ul. Bukowej i ul.Sosnowej oraz ul. Świerkowej i ul. Bukowej. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 19 listopada 2008 r. >>>
118 19.11.2008
Zdzisław
Pilarski
Przedłużyć godziny pracy Urzędu Miejskiego we wtorki do godziny 17. Głownie wydłuży godziny pracy wydziału zajmującego się gospodarką komunalną i budowlaną. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 19 listopada 2008 r. >>>
117 23.10.2008
Marek
Domżała
Zapytał Burmistrza Szubina czy Powiat Nakielski inwestuje środki uzyskane ze sprzedaży gminie Szubin Zespołu Szkół w Kowalewie i przeznacza środki na jednostki organizacyjne powiatu funkcjonujące na terenie gminy Szubin. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
116 23.10.2008
Stanisław
Wypych
Zapewnić bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do Szkoły nr 2 na przejściu dla pieszych na ul. Kcyńskiej w Szubinie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
115 23.10.2008
Teresa
Stachowiak
Poprosiła o informację czy firma, która będzie transportować żwir z Żurczyna do budowy drogi S5, będzie ponosiła koszty wyremontowania drogi Zamość-Żurczyn. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
114 23.10.2008
Emil
Nowakowski
Wnioskował o wymianę rur wodociągowych z dodtakiem azbestu. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
113 23.10.2008
Małgorzata
Krall
Wnioskowała o utrzymanie porządku przy drogach powiatowych, które przebiegają przez teren gminy Szubin. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
112 23.10.2008
Maria
Pianko
Zastanowić się czy warto wynajmować świetlice wiejskie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
111 23.10.2008
Maria
Pianko
Utworzyć wysepkę przy wjeździe na ul. Ogrodową w Rynarzewie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
110 23.10.2008
Maria
Pianko
Wnioskowała o podwyższenie funduszu sołeckiego. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
109 23.10.2008
Marek
Gajewski
Wykonać pasy poprzeczne na dojeździe do ul. Paderewskiego w Szubinie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
108 23.10.2008
Zdzisław
Pilarski
Poprosił Burmistrza Szubina o informację na temat strefy ekonomicznej. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
107 23.10.2008
Stanisława
Rygielska
Zabezpieczyć środki finansowe i etapami rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
106 25.09.2008
Hanna
Adamczewska
Zamontować lampy na ul. Bocznej w Szubinie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 23 października 2008 r. >>>
105 25.09.2008
Emil
Nowakowski
Przymocować (obecnie leżące) pojemniki na śmieci na przystanku autobusowym w Samoklęskach Dużych i w Starym Jarużynie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 21 sierpnia 2008 r. >>>
104 25.09.2008
Emil
Nowakowski
Źle jest zlokalizowany przystanek autobusowy w Samoklęskach Małych. Należy przenieś przystanek koło posesji pana Andrzeja K. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 25 września 2008 r. >>>
103 25.09.2008
Hanna
Adamczewska
Zdemontować lampę przy "browarze" w Szubinie i zagospodarować w innym miejscu. Lampa oświetla teren, gdzie nie ma przejścia. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina na sesji, dnia 25 września 2008 r. >>>

metryczka


Wytworzył: Oliwia Hyży (10 lipca 2009)
Opublikował: Michał Moniak (10 lipca 2009, 13:32:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (8 marca 2011, 08:19:23)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu 2008-2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5303