Protokół Nr XXXVIII/13

Protokół Nr XXXVIII/13
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 października 2013 r.

W dniu 24 października 2013 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej przy ul. Szkolnej 2 w Szubinie odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w trzech przypadkach drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00, a zakończono o godzinie 15:00.

XXXVIII sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (2217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (14 listopada 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (18 listopada 2013, 13:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574