Protokół Nr XXXVI/13

Protokół Nr XXXVI/13
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 września 2013 r.

W dniu 5 września 2013 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej przy ulicy Szkolnej 2 w Szubinie odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w trzech przypadkach drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:38.

pobierz zeskanowany protokół (2645kB) pdf
pobierz załącznik nr 7 (7174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (25 września 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (26 września 2013, 09:32:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604