Protokół Nr XXXIV/13

Protokół Nr XXXIV/13
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 czerwca 2013 r.

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w dwóch przypadkach drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:10.pobierz zeskanowany protokół (5790kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (24 lipca 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (2 sierpnia 2013, 09:02:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647