Protokół Nr XXXI/13

Protokół Nr XXXI/13
XXXI sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 14 marca 2013 r.

Dnia 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w dwóch przypadkach drogą elektroniczną.

Protokolantem XXXI sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:38.

pobierz zeskanowany protokół (6762kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (16 kwietnia 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (17 kwietnia 2013, 13:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686