Protokół Nr XVI/11


Protokół Nr XVI/11
z XVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.pobierz zeskanowany protokół (910kB) pdf


1.  Załącznik Nr 1 (45kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2.  Zalączniki 2 do 5 (246kB) pdf - Listy obecności.
3.  Załącznik Nr 6 (71kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 22 grudnia 2011 r. do dnia 28 grudnia 2011 r.
4.  Załącznik Nr 7 (165kB) pdf - Wyniki konsultacji z mieszkańcami gminy Szubin w sprawie promocji gminy Szubin.
5.  Załącznik Nr 8 (231kB) pdf - Uchwała Nr 8/P/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2012 rok.
6.  Załącznik Nr 9 (147kB) pdf - Uchwała Nr 5/Dpr/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2012 rok.
7.  Załącznik Nr 10 (203kB) pdf - Uchwała Nr 8/WPF/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.
8.  Załącznik Nr 11 (133kB) pdf - Opinia komisji budżetu w sprawie projektu budżetu gminy Szubin na 2012 rok.
9. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok.
10. Załącznik Nr 13 - Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011–2039.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (20 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (25 stycznia 2012, 09:34:16)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (21 lutego 2012, 15:06:31)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 830