Protokół Nr XIV/11


Protokół Nr XIV/11
z XIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011 r.pobierz zeskanowany protokół (1375kB) pdf


1.  Załącznik Nr 1 (119kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2.  Załączniki 2-5 (253kB) pdf - Listy obecności.
3.  Załącznik Nr 6 (38kB) pdf - Stanowisko dotyczące naliczania wysokości podatku rolnego.
4.  Załącznik Nr 7 (412kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 26 października 2011 r. do dnia 23 listopada 2011 r.
5.  Załącznik Nr 8 (46kB) pdf - Informacja uzupełniająca Burmistrza Szubina dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
6.  Załącznik Nr 9 (52kB) pdf - Informacja uzupełniająca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie.
7.  Załącznik Nr 10 (8796kB) pdf - Informacja z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta Szubin w roku 2011
8. Załącznik Nr 11 - Uchwała nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina.
9. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr XIV/101/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2012.
11. Załącznik Nr 13 - Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Szubin na rok 2012.
12. Załącznik Nr 14 - Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania.
13. Załącznik Nr 15 - Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.
14. Załącznik Nr 16 - Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. Szubin.
15. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 6/13 w obrębie geodezyjnym Gąbin, gmina Szubin.
16. Załącznik Nr 18 - Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 24/91 i 24/92 w obrębie geodezyjnym Słupy, gmina Szubin.
17. Załącznik Nr 19 - Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 24/93 w obrębie geodezyjnym Słupy, gmina Szubin.
18. Załącznik Nr 20 - Uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72/44 w obrębie geodezyjnym Kołaczkowo, gmina Szubin.
19. Załącznik Nr 21 - Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o następujących numerach geodezyjnych: 316, 319, 332 i 336, położonych w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Szubin.
20. Załącznik Nr 22 - Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
21. Załącznik Nr 23 - Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
22. Załącznik Nr 24 - Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Szubinie, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
23. Załącznik Nr 25 - Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
24. Załącznik Nr 26 - Uchwała nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (23 grudnia 2011, 10:42:21)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (10 stycznia 2012, 09:12:19)
Zmieniono: uzupełniono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 809