Protokół Nr VI/11

Protokół Nr VI/11
z V sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011 r.

pobierz zeskanowany protokół (1158kB) pdf


1. Załącznik Nr 1 (73kB) pdf - Zawiadomienie o sesji.
2. Załącznik Nr 2 (49kB) pdf - Lista obecności Radnych.
3. Załącznik Nr 3 (97kB) pdf - Lista obecności zaproszonych gości.
4. Załącznik Nr 4 (50kB) pdf - Lista obecności Sołtysów.
5. Załącznik Nr 5 (17kB) pdf - Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
6. Załącznik Nr 6 (22kB) pdf - Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Szubinie dodatkowego punktu, celem podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
7. Załącznik Nr 7 (275kB) pdf - Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 27 stycznia 2011 r. do 16 marca 2011 r.
8. Załącznik Nr 8 (833kB) pdf - Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2010.
9. Załącznik Nr 9 (695kB) pdf - Sprawozdanie z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina 2008-2015 za rok 2010.
10. Załącznik Nr 10 - Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin.
11. Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin.
12. Załącznik Nr 12 - Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubin.
13. Załącznik Nr 13 - Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000,- zł.
14. Załącznik Nr 14 - Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przysporzenie w postaci zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
15. Załącznik Nr 15 - Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
16. Załącznik Nr 16 - Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok.
17. Załącznik Nr 17 - Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039.
18. Załącznik Nr 18 - Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Szubin na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
19. Załącznik Nr 19 - Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (14 kwietnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (14 kwietnia 2011, 12:00:12)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (29 kwietnia 2011, 10:26:26)
Zmieniono: dodano załączniki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 934