Protokół Nr V/11

Protokół Nr V/11
z V sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.


:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::pobierz zeskanowany protokół (2041kB) pdf

załącznik nr 1 (61kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 (46kB) pdf Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 (90kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
załącznik nr 4 (43kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
załącznik nr 5 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
załącznik nr 6 (448kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej za okres od 31 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.
załącznik nr 7 (2097kB) pdf Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
załącznik nr 8 (830kB) pdf Sprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków za 2010 rok.
załącznik nr 9 (102kB) pdf Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szubin, zgłoszonego z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
załącznik nr 10 Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2011 rok.
załącznik nr 11 Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2011 rok.
załącznik nr 12 (36kB) pdf Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok nr V/17/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r.
załącznik nr 13 Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok
załącznik nr 14 Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039
załącznik nr 15 Uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2011 rok
załącznik nr 16 Uchwała nr V/19/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zamość
załącznik nr 17 Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo
załącznik nr 18 (56kB) pdf Apel w sprawie sprzeciwu wobec decyzji Rady Ministrów o przesunięciu w czasie budowy trasy ekspresowej S-5.

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (9 marca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (10 marca 2011, 14:24:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 marca 2011, 09:04:30)
Zmieniono: dodano załączniki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947