Protokół Nr III/10


Protokół Nr III/10
z III sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2010 r.


Dnia 22 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.


:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::pobierz zeskanowany protokół (1725kB) pdf


załącznik nr 1 (51kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 (49kB) pdf Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 (75kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
załącznik nr 4 (44kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
załącznik nr 5 (421kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 4 listopada 2010 r. do dnia 21 grudnia 2010 r.
załącznik nr 6 Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok
załącznik nr 7 Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Konkurs zamknięty 1/POKL/9/D.1.1/2010 na projekty innowacyjne testujące PO KL
załącznik nr 8 Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Szubin na rok 2011
załącznik nr 9 (24kB) pdf Opinia Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych
załącznik nr 10 Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych

metryczka


Wytworzył: Marek Domżała (19 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (31 stycznia 2011, 10:11:03)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 stycznia 2011, 10:30:28)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943