Protokół Nr L/14

Protokół Nr L/14
L sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 września 2014 r.

W dniu 3 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna przy ul. Szkolnej 2 w Szubinie, odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Protokolantem L sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 11:41.

L sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram L sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (4987kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (1 października 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 października 2014, 15:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420