Protokół Nr XLVIII/14

Protokół Nr XLVIII/14
XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 31 odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a częściowo drogą elektroniczną.
 
Protokolantem XLVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:13.

XLVIII sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XLVIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.


pobierz zeskanowany protokół (4456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (31 lipca 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (5 sierpnia 2014, 11:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452