Protokół Nr XLV/14

Protokół Nr XLV/14
XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w sali nr 31 odbyła się XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie na wniosek Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2014 r.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektem uchwały za pośrednictwem pracownika tut. urzędu oraz częściowo drogą elektroniczną.

Protokolantem XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 14:20.

XLV nadzwyczajną sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XLV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (775kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (6 maja 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (14 maja 2014, 10:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462