Protokół Nr XLIII/14

Protokół Nr XLIII/14
XLIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 stycznia 2014 r.

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, sala nr 31 odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał za pośrednictwem Poczty Polskiej, a w dwóch przypadkach drogą elektroniczną.

Protokolantem XLIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 13:12.

XLIII sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XLIII sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.


pobierz zeskanowany protokół cz 1 (1611kB) pdf
pobierz zeskanowany protokół cz 2 (6047kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (5 marca 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (7 marca 2014, 08:13:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538