Protokół Nr XLII/13

Protokół Nr XLII/13
XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

W dniu 30 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, sala nr 31 odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał w dniu 19 grudnia br. na XLI sesji rady.

Protokolantem XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:30.pobierz zeskanowany protokół (2345kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (4 lutego 2014)
Opublikował: Izabela Mężykowska (18 lutego 2014, 14:36:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536