Protokół Nr XL/13

Protokół Nr XL/13
XL sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 listopada 2013 r.

W dniu 28 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, sala nr 31 odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radnym doręczono zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał podczas nadzwyczajnej sesji rady w dniu 19 listopada 2013 roku.

Protokolantem XL sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:50.

XL sesję rady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram XL sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.pobierz zeskanowany protokół (3719kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (17 grudnia 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (17 stycznia 2014, 10:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531