ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI DOTYCZĄCEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO ZWIĄZANEGO Z WYKONANIEM PRZEBUDOWY RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W SZUBINIE


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam o wyborze oferty złożonej przez Lidera Konsorcjum KONOSA Pana Waldemara Kowlaskiego z siedzibą w Podgórzynie 62 Żnin 88-400, w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z wykonaniem przebudowy Rynku i przyległych ulic (św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, Szkolnej, Plac Kościelny) wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej w Szubinie.

Po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zostały przyjęte warunki zaproponowane w kosztorysie ofertowym i propozycji cenowej w dniu 10 października 2011 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych.


Szubin, dnia 10 października 2011 r.
Znak: GP.RIPE.271.21.2011

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (10 października 2011)
Opublikował: Andrzeja Ćwiklińska (10 października 2011, 14:45:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (11 października 2011, 07:54:35)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822