Protokół Nr XLIX/10


Protokół Nr XLIV/10 (1615kB) pdf z XLIX sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r.



Załącznik Nr 1 (98kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (45kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (91kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (36kB) pdf Wniosek Burmistrza Szubina o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punków.
Załącznik Nr 7 (274kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 26 maja 2010 roku.
Załącznik Nr 8 Uchwała Nr XLIX/362/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin lokalu użytkowego, wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Chraplewo.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XLIX/363/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Tysiąclecia w Szubinie.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, na nieruchomość stanowiącą własność Pana Mariusza W.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XLIX/365/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLIX/368/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do partnerstwa z Gminą Nakło nad Notecią do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2010 - 2015.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca Statut Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XLIX/372/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynarzewo.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XLIX/373/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zamość.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XLIX/374/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XLIX/376/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie gm. Szubin".
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia województwu kujawsko-pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Szubin.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr XLIX/378/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na "Budowę kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Rynarzewie".
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr XLIX/379/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długotermiowego kredytu inwestycyjnego na "Rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie".
Załącznik Nr 26 Uchwała Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długotermiowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2010 rok.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (30 czerwca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (9 lipca 2010, 13:16:57)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:12:18)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 951