Protokół Nr XLIV/09


Protokół Nr XLIV/09 (1969kB) pdf z XLIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 r.Załącznik Nr 1 (78kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (49kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zaświadczenie lekarskie radnego Marka Gajewskiego.
Załącznik Nr 4 (87kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 5 (46kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 6 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 7 (182kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 27 listopada 2009 roku do 30 grudnia 2009 roku.
Załącznik Nr 8 (175kB) pdf Wystąpienie Burmistrza dotyczące projektu budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 9 (198kB) pdf Uchwała Nr 13/P/2009 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 roku.
Załącznik Nr 10 (112kB) pdf Uchwała Nr 13/Dp/2009 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 roku.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XLIV/327/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XLIV/328/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLIV/329/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.
Załącznik nr 15 Uchwała Nr XLIV/330/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załacznik Nr 16 Uchwała Nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XLIV/332/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Kołaczkowie, stanowiącej własność Pani Katarzyny G., na rzecz Gminy Szubin.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XLIV/333/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wystąpienia Gminy Szubin ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja".
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XLIV/334/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Lepszy przykład niż wykład" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Wysoka Jakość systemu oświaty.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XLIV/335/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Szubin do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Nasza Krajna i Pałuki".
Załącznik Nr 21 (116kB) pdf Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na apel Wysokiej Rady w sprawie zamiarów likwidacji Sądu Rejonowego w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (26 stycznia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (27 stycznia 2010, 08:42:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:11:33)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1212