Protokół Nr XXXVI/09

Protokół Nr XXXVI/09 (463kB) pdf z XXXVI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 r.


Załącznik Nr 1 (76kB) html Zwołanie sesji.
Załącznik Nr 2 (46kB) html Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Lista obecności Radnych Rady Miejskiej w Szubinie 1990 r.
Załącznik Nr 4 Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 5 (42kB) html Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 6 (16kB) html Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 7 (86kB) html Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 8 (79kB) html Przemówienie z okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Załącznik Nr 9 (97kB) html List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji dwudziestej rocznicy wolnych wyborów do parlamentu.
Załącznik Nr 10 (114kB) html Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 6 maja 2009 r. do dnia 3 czerwca 2009 r.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXVI/269/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału wynoszącego 156/717 części, nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXVI/271/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXXVI/272/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szubin.
Załącznik Nr 16 (185kB) html List Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szubinie.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXXVI/274/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ciepłociągów stanowiących własność gminy Szubin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (4 czerwca 2009)
Opublikował: Michał Moniak (9 lipca 2009, 13:36:48)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:10:14)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 751