Protokół Nr XXXI/09

Protokół Nr XXXI/09 (735kB) pdf z XXXI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 r.


Załącznik Nr 1 (66kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (86kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (42kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 5 (47kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 (100kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej od dnia 4 lutego 2009 r. do dnia 25 lutego 2009 r.
Załącznik Nr 7 Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 8 Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,-zł.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szubin Wieś.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XXXI/236/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Szubin projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wąsoszu o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wąsoszu o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXI/239/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szubina umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie" do kwoty 200.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco" Gminy Szubin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (26 lutego 2009)
Opublikował: Michał Moniak (30 marca 2009, 13:32:57)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:08:54)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 818