Protokół Nr XXIX/08


Protokół (1396kB) pdf z XXIX sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Załącznik Nr 1 (78kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (83kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (44kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 5 (45kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 Zaświadczenie lekarskie Pani Elżbiety Dittrich.
Załącznik Nr 7 Zaświadczenie lekarskie Pana Stanisława Wypycha.
Załącznik Nr 8 (178kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 grudnia 2008 r. do dnia 29 grudnia 2008 r.
Załącznik Nr 9 (172kB) pdf Uchwała Nr 15/P/2008 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2008 roku.
Załącznik Nr 10 (94kB) pdf Uchwała Nr 15/Dp/2008 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2008 roku.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXIX/204/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2009 rok.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXIX/205/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2009 rok.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXIX/206/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2009 rok.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXIX/207/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008-2015.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXIX/208/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2009-2013.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXIX/209/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Lokatorsko-Własnościowej "WSPÓLNOTA" w Zalesiu na działalność Burmistrza Szubina.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXIX/210/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXIX/211/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XXIX/213/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XXIX/214/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
ZałAcznik Nr 23 Uchwała Nr XXIX/215/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr XXIX/216/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (30 grudnia 2008)
Opublikował: Michał Moniak (11 lutego 2009, 12:38:08)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:08:30)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819