Protokół Nr XXII/08


Protokół Nr XXII/08 (1396kB) pdf z XXII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 r.

Załącznik
Nr 4
Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok.
Załącznik
Nr 5
Uchwała Nr XXII/164/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin.
Załącznik
Nr 6
Uchwała Nr XXII/165/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Szubin będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie.
Załącznik
Nr 7
Uchwała Nr XXII/166/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (16 lipca 2008)
Opublikował: Michał Moniak (28 sierpnia 2008, 09:17:57)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:07:00)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 883