Protokół Nr XXI/08


Protokół Nr XXI/08 (3000kB) pdf z XXI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008r.

Załącznik
Nr 4
Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin za lata 2005-2007.
Załącznik
Nr 5
Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok.
( wyjaśnienie do uchwały Nr XXI/156/08 (14kB) pdf )
Załącznik
Nr 6
Uchwała Nr XXI/157/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załącznik
Nr 7
Projekt uchwały (87kB) pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Szubin.
Załącznik
Nr 8
Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin.
Załącznik
Nr 9
Uchwała Nr XXI/159/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.
Załącznik
Nr 10
Uchwała Nr XXI/160/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Załącznik
Nr 11
Uchwała Nr XXI/161/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szubin.
Załącznik
Nr 12
Uchwała Nr XXI/162/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szubin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (26 czerwca 2008)
Opublikował: Michał Moniak (18 lipca 2008, 08:35:12)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:06:48)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 993