Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2006 roku


Protokół

z XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2006 roku.

pobierz protokół (676kB) pdf


pobierz (3544kB) pdf nr 1, 2, 3 i 4 (listy obecności),
nr 5 (Pismo dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.),
nr 6 (Pismo dotyczące dodania do porządku obrad sesji dodatkowego punktu.),
nr 7 (Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2005 rok i za rok 2006 złożonych do dnia 27.08.2006r. przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie.),
nr 8 (Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2005 rok, złożone przez osoby zobowiązane do ich złożenia.),
nr 9 (Sprawozdanie burmistrza Szubina z działalności między sesjami Rady w okresie od dnia 4 października 2006r. do dnia 25 października 2006r.),
nr 10 (Sprawozdanie z działalności Ludowego Klubu Sportowego „Szubinianka” na dzień 30.09.2006r.),
nr 11 (Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez Miejski Zespół Oświaty, Sportu i rekreacji w Szubinie w 2006 roku.),
nr 12 (Sprawozdanie Uczniowskiego klubu Biegacza za okres od 01.01.2006 do 30.09.2006r.),
nr 13 (Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów gminnych oraz czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Szubin.).

metryczka


Wytworzył: Alina Gniot (26 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (8 stycznia 2007, 14:57:08)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 11:48:31)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230