Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 roku


Protokół

z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 roku.

pobierz protokół (517kB) pdf

załączniki (202kB) pdf nr 1, 2, 3 i 4 (listy obecności),
załączniki (4850kB) pdf nr 5 (sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności między sesjami Rady w okresie od dnia 29 marca 2006r. Do dnia 18 kwietnia 2006r.),
nr 6 (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2005 rok),
nr 7 (uchwała Nr 1/S/2006 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 206 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Szubin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok),
nr 8 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające opinię o wykonaniu budżetu gminy Szubin za 2005 r. oraz wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu),
nr 9 (uchwała Nr 1/Kr/2006 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2006 roku dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szubin za 2005 rok).

metryczka


Wytworzył: Alina Gniot (20 kwietnia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (23 maja 2006, 13:25:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 11:47:07)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237