Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Szubinie która odbyła się w dniach 21 i 26 kwietnia 2005r.

Protokół

z XXV Sesji Rady Miejskiej w Szubinie która odbyła się w dniach 21 i 26 kwietnia 2005r.

protokół (1115kB) pdf

załączniki (346kB) pdf nr 1, 2, 3 i 4 (listy obecności)
załącznik (297kB) pdf nr 5 (sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności między sesjami Rady w okresie od dnia 16 marca 2005r. do dnia 20 kwietnia 2005r.)
załącznik (209kB) pdf nr 6 (sprawozdanie z realizacji budżetu za 2004 rok)
załącznik (145kB) pdf nr 7 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie zawierające opinie o wykonaniu budżetu gminy Szubin za 2004 rok)
załącznik
część 1 (1944kB) pdf
część 2 (1054kB) pdf
nr 8 (sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2004 rok)
załącznik (140kB) pdf nr 9 (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie do Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za 2004 rok)
załączniki (282kB) pdf nr 10 i 11 (Uchwała Nr 3/S/2005 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i
Uchwała Nr 3/Kr/2005 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2005 roku dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2004 rok)

metryczka


Wytworzył: Alina Gniot (26 kwietnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (30 maja 2005, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 11:44:21)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525