2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

Protokół z kontroli problemowej - 3/09


Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2009 r.

Jednostka kontrolowana:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

Przedmiotowy zakres kontroli:
Realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów:
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 933 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1644),
 • W szczególności:
  1. Organizacja pracy na kontrolowanym stanowisku.
  2. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których zainstalowany został sprzęt komputerowy funkconujący w SOO i przechowywana jest dokumentacja związana z wydawaniem dowodów osobistych.
  3. Prawidłowość opracowania wniosków o wydanie dowodów osobistych i sporządzania formularzy w systemie komputerowym, prawidłowość kompletowania załączników i stosowania przepisów o opłacie za wydanie dowodu osobistego.
  4. Okres objęty kontrolą - listopada 2009 r.


pobierz protokół (231kB) pdf

pobierz wystąpienie pokontrolne (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (27 listopada 2009)
Opublikował: Michał Moniak (19 maja 2010, 10:18:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (19 maja 2010, 13:24:54)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3141