2010

2010

Protokół Nr 1/10

Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 20 grudnia 2010 r. Dnia 20 grudnia 2010 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w [...]

Protokół Nr 51/10

Protokół Nr 51/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego z dnia 28 października 2010 r. Dnia 28 października 2010 r. w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej [...]

Protokół Nr 50/10

Protokół Nr 50/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego z dnia 21 października 2010 r. [...]

Protokół Nr 49/10

Protokół Nr 49/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2010 r. [...]

Protokół Nr 48/10

Protokół Nr 48/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 sierpnia 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych na LI sesję Rady [...]

Protokół Nr 47/10

Protokół Nr 47/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie efektów przeprowadzonej kontroli na [...]

Protokół Nr 46/10

Protokół Nr 46/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Sprawa zaniechania odtworzenia zgodnie z [...]

Protokół Nr 45/10

Protokół Nr 45/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja Burmistrza Szubina temat opłaty rocznej z [...]

Protokół Nr 44/10

Protokół Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 kwietnia 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi [...]

Protokół Nr 43/10

Protokół Nr 43/10 z wizji lokalnej dot. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 118/6 położonej w Zamościu gmina Szubin z dnia 23 marca 2010 r. [...]

Protokół Nr 42/10

Protokół Nr 42/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 marca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie aktualnych wniosków o przydział mieszkania [...]

Protokół Nr 41/10

Protokół Nr 41/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie [...]

Protokół Nr 40/10

Protokół Nr 40/10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 stycznia 2010 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał, które będą [...]

metryczka