2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-502/10)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25.11.2010 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.11.2010 r. decyzji nr 27, znak GP/RZP.7331-502/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr 73, 60, 57, 63, 58 i 59 w miejscowości Gąbin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 listopada 2010)
Opublikował: Michał Moniak (29 listopada 2010, 07:10:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766